เอ็มโอวัน

ย่อยสลายซากพืชทุกชนิด

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : น้ำ / ขนาด: 1 ลิตร

 

คุณสมบัติ

 • มีจุลินทรีย์หลายชนิดที่เหมาะสำหรับการย่อยสลายซากพืช
 • มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายตอซังข้าว ฟางข้าว และเมล็ดวัชพืชข้าวในนา
 • มีประสิทธิภาพสูงในการทำปุ๋ยหมัก
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ :

 • ห้ามใช้ร่วมกับสารเคมีทุกชนิด
 • ควรใช้น้ำสะอาดจากธรรมชาติ ( น้ำฝนหรือน้ำบ่อ) ถ้าใช้น้ำประปาต้องทิ้งไว้ 1 วัน ก่อนนำมาใช้

 

การย่อยสลายตอซังข้าว ฟางข้าว เมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืช และซากพืช

ประโยชน์

 • เป็นการหมักปุ๋ยอินทรีย์ 1 ตันในนา จากตอซังและฟางข้าว ภายในระยะเวลา 7 วัน
 • แก้ปัญหาข้าวดีดและลดปริมาณวัชพืช
 • เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน ฟื้นฟูโครงสร้างดิน
 • ช่วยให้ดินโปร่งและมีอากาศในดิน ทำให้รากเดินดีและเพิ่มการแตกกอ
 • ลดต้นทุนโดยรวม เพิ่มผลผลิตอย่างน้อย 20%

วีธีการใช้

(การเผาฟางจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง)

 • ไถหรือย่ำให้ ตอซังข้าวหัก ราบไปกับดิน ( ต้นข้าวต้องตายเป็นซากพืช)
 • ปล่อยน้ำเข้าให้ท่วม ตอซังข้าว และฟางข้าว (ฟางข้าวต้องจมน้ำจึงจะได้ผลดี อาจจะต้องแช่ฟางข้าวไว้ 1 วัน )
 • ผสม หัวเชื้อ จุลินทรีย์ 1 ลิตร + อีเอ็มบูสเตอร์ 100 ซีซี. กับน้ำ 25 ลิตร ต่อนา 1 ไร่
 • นำไปฉีดพ่นบนพื้นที่นาให้ทั่ว ควรฉีดพ่นตอนเย็น
 • รักษาระดับน้ำให้คงที่ เป็นเวลา 7 วัน (อย่าให้น้ำแห้งหรือล้นคันนา)

(กรณีที่มีข้าวดีดจำนวนมาก ให้ทำการไถตี ณ วันที่ 5 แล้วทิ้งไว้อีก 5 วัน เพื่อเป็นการคุ้ยเมล็ดข้าวดีดที่ค้างอยู่ในดินขึ้นมา)

 • ตอ ซังข้าว ฟางข้าว เมล็ดข้าวดีด เมล็ดวัชพืช และซากพืช จะถูกย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักภายใน 7 – 10 วัน

 

การทำปุ๋ยหมัก

ประโยชน์

 • ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพสูงที่ผ่านการหมักอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 2 - 4 อาทิตย์
 • มีจุลินทรีย์จำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

วีธีการใช้

 • นำซากพืชหรือนำมูลสัตว์ แกลบ และรำละเอียด ในสัดส่วนเดิมที่เคยใช้อยู่ มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
 • กองปุ๋ยหมักในแนวยาวให้สูงไม่เกิน 1 เมตร และกว้างไม่เกิน 1 เมตร
 • ผสม หัวเชื้อ จุลินทรีย์ 1 ลิตร + อีเอ็มบูสเตอร์ 100 ซีซี. กับน้ำ 100 ลิตร (หมักปุ๋ยได้ 1 – 1.5 ตัน)
 • นำไปฉีดพ่นให้ทั่วจนได้ความชื้นที่เหมาะสม คลุมกองปุ๋ยให้มิดชิดด้วยกระสอบป่าน
 • พลิกกลับกองปุ๋ยวันละครั้ง เป็นเวลา 3 วัน หลังจากนั้นนำกระสอบป่านออก
 • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรทิ้งไว้ 2 วัน ก่อนนำไปใช้
 • ถ้าไม่ใช้ทันที ควรเก็บบรรจุให้มิดชิด