แม็กซ์ไซส์

เพิ่มผลผลิตสูงสุด

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : น้ำ / ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร

 

คุณสมบัติ

 • อาหารเสริมสูตรพิเศษ เน้นการขยายขนาดใบและขนาดผล
 • ทำให้ใบเขียวเข้มและใหญ่ พืชสามารถสร้างอาหารได้เต็มที่ เพราะ แม็กซ์ไซส์ จะไปเพิ่มคลอโรฟิลล์ของใบพืช ทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้เต็มที่
 • เพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ
 • รักษาโรคขาดธาตุสังกะสี (โรคใบแก้ว) ในพืชชนิดต่างๆ เช่น ส้ม มะนาว ส้มโอ
 • ผัก ทำให้ได้ขนาดและน้ำหนักเท่าที่ต้องการเร็วขึ้น (เพิ่มรอบผลผลิต)
 • ไม้ผล เพิ่มขนาดและน้ำหนักของผลผลิต
 • ไม้ดอก ยืดช่อดอก เพิ่มจำนวนดอก และขยายขนาดดอก
 • ข้าว ยืดคอรวงข้าว และเพิ่มจำนวนเมล็ดข้าวต่อรวง
 • เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้

หมายเหตุ :

ต้องใช้ร่วมกับ เฟอร์ตามิน

 

ส่วนประกอบ

โบรอน (B) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมกนีเซียม (Mg) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) สาร EDTA และ Amine base

 

วิธีการใช้ (10 ซีซี. = 1 ช้อนโต๊ะ) (เขย่าก่อนใช้)

ห้ามเท แม็กซ์ไซส์ รวมกับ เฟอร์ตามิน ก่อนผสมน้ำโดยเด็ดขาด

 • อัตราการผสม

ชนิดพืช

แม็กซ์ไซส์

เฟอร์ตามิน

น้ำ

ผักกินใบ (ที่ยังเล็ก)

5 ซีซี.

5 ซีซี.

20 ลิตร

ผักกินใบ (ที่โตแล้ว)

10 ซีซี.

10 ซีซี.

ไม้ผล

20 ซีซี.

20 ซีซี.

พืชหัว / พืชไร่

20 ซีซี.

20 ซีซี.

ไม้ดอก

10 ซีซี.

10 ซีซี.

ข้าว

20 ซีซี.

20 ซีซี.

 

 • สำหรับสวนผัก สวนไม้ผล และสวนไม้ดอก ฉีดพ่นให้ทั่วใบ ลำต้น โคนต้น และบริเวณทรงพุ่ม ทุก 7 – 10 วัน อย่างน้อย 4 รอบ หลังจากนั้นฉีดพ่น เฟอร์ตามิน ทุก 7 – 10 วัน
 • สำหรับนาข้าว ฉีดพ่นทุกครั้งพร้อม เฟอร์ตามิน สูตรนาข้าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

แม็กซ์ไซส์ ที่ทำงานร่วมกับ เฟอร์ตามิน จะช่วยเร่งน้ำย่อยในเซลส์พืชให้ขยายตัวมากขึ้น แต่จะเน้นให้ใบขยายตัวออกทางด้านกว้าง ซึ่งส่งผลทำให้ความยาวของใบได้รับการขยายตัวด้วย ในขณะที่การใช้ฮอร์โมนแบบทั่วไป จะทำให้ใบพืชขยายตัวทางด้านความยาวเพียงอย่างเดียว การใช้ฮอร์โมนจึงขยายขนาดเนื้อที่ของใบพืชได้น้อยกว่า

 

ใบที่ติดกับลูกผลไม้และติดกับรวงข้าวเรียกว่า “ ใบเลี้ยง” และ “ ใบธง” เป็นแหล่งผลิตและรับผิดชอบการผลิตอาหารเพื่อไปเลี้ยงผลหรือรวง การขยายพื้นที่ “ ใบเลี้ยง” และ “ ใบธง” 2 – 3 เท่าจะสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้น ในกรณีไม้ผล ลูกจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ในกรณีต้นข้าว รวงข้าวจะมีเมล็ดเพิ่มขึ้น เพราะเมล็ดที่ลีบตามโคนรวง ยังสามารถเจริญเติบโตมาเป็นเมล็ดได้อีก การขยายพื้นที่ “ ใบเลี้ยง” และ “ ใบธง” เป็นการเพิ่มผลผลิตโดยนำทฤษฎีแหล่งผลิตอาหารกับผลผลิต มาประยุกต์ ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลังจากการเก็บเกี่ยวผลไม้ ชาวสวนจะตัดแต่งกิ่ง แล้วใส่ปุ๋ยครั้งที่ 1 โดยไม่รอฝนตก (บางกรณีอาจจะใช้การรดน้ำช่วย) ใบอ่อนรุ่นที่หนึ่งจะออก หลังจากนั้นอีก 1 เดือนก็จะใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ใบรุ่นที่สองก็จะแตกออก และอีกประมาณ 1 เดือน จะใส่ปุ๋ยอีกเป็นครั้งที่ 3 ใบรุ่นที่สามก็จะแตกออกมา เมื่อต้นไม้มีใบครบสามรุ่น อาหารจะถูกสะสมที่ใบและกิ่งเพื่อเลี้ยงดอก แต่การเจริญเติบโตของกิ่งหรือยอดที่แทงออกมาใหม่ (เกิดจากสารฮอร์โมน “ จิบเบอร์เรลลิกแอซิค” ) จะแย่งอาหารที่สะสมไว้เพื่อเลี้ยงผลและดอก ส่งผลให้ผลและดอกที่จะออกมามีอาหารไม่เพียงพอ

 

แม็กซ์ไซส์ จะไปหยุดการแทงกิ่งและยอดใหม่ พร้อมกับสร้างสาร “ เอททีลีน” ในขณะที่ เฟอร์ตามิน จะไปเพิ่มปริมาณรากด้านข้าง ซึ่งจะช่วยในการสร้างฮอร์โมน “ ฟลอริเจน” ที่ยอด ทั้งสาร “ เอททีลีน” และฮอร์โมน “ ฟลอริเจน” ต่างก็เป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้มีการติดดอกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างสูงสุด